Liitu!

Kutsume üles Eestis tegutsevaid kultuurikorraldajaid meiega liituma!

Liikmeks astuma on oodatud isikud, kellel on kultuurikorralduse alane kõrgharidus ja/või kes on tegevad kultuurikorralduse valdkonnas. Kuulumine Eesti Kultuurikorraldajate Liitu tõendab liikme professionaalsust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul, annab juurde erialaseid kontakte, viib kokku potentsiaalsete uute projektidega, võimaldab kuuluda rahvusvahelistesse erialavõrgustikesse ning rääkida kaasa valdkonna arengus.

Liikmeks astuda soovijatel tuleb liidu juhatusele esitada motiveeritud avaldus koos kahe kultuurikorraldajast soovitaja kontaktidega ning elulookirjeldus. Liidu liikme aastamaks on 25 €, mis tuleb tasuda liitumiseotsuse järel ja edaspidi iga aasta 20. veebruariks.

Dokumentide esitamine aadressil info@artsmanagers.ee