Astu liikmeks!

Liikmeks on oodatud isikud, kes on tegevad kultuurikorralduse valdkonnas.

Kuulumine Eesti Kultuurikorraldajate Liitu tõendab liikme professionaalsust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul, annab juurde erialaseid kontakte, viib kokku potentsiaalsete uute projektidega, võimaldab kuuluda rahvusvahelistesse erialavõrgustikesse ning rääkida kaasa valdkonna arengus.

Liikmeks astuda soovijatel tuleb liidu juhatusele esitada motiveeritud avaldus koos kahe kultuurikorraldajast soovitaja (ei pea olema liidu liikmed)kontaktidega ning CV/elulookirjeldus. 

Liidu liikme aastamaks on 25 €, mis tuleb tasuda liitumiseotsuse järel ja edaspidi iga aasta 20. veebruariks.

Dokumentide esitamine aadressil info@artsmanagers.ee.